About Us

Mission

Người Mỹ gốc Á thực thi công lý | Chicago xây dựng quyền lực thông qua vận động quần chúng và các tổ chức để đạt được sự công bằng giữa các sắc tộc.

Từ năm 1992, tổ chức thực thi công lý | Chicago đã ra đời để xây dựng quyền lực cho người Mỹ gốc Á và cộng đồng người nhập cư ở Illinois.

Ngày nay, tổ chức thực thi công lý | Chicago liên kết mọi người trong bang và mở rộng đến các vùng ở miền trung tây để đạt được sứ mệnh mới: Xây dựng quyền lực thông qua các cuộc vận động quần chúng và các tổ chức để đạt đến sự công bằng sắc tộc.

Thực thi công lý | Chicago là một tổ chức thuộc Thực thi công lý người Mỹ gốc Á. Liên kết quốc gia cho phép chúng tôi nâng cao tiếng nói mạnh mẽ để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng. Chúng tôi ủng hộ các quyền dân sự và nhân quyền của người Mỹ gốc Á và các cộng đồng không được hỗ trợ khác để thúc đẩy một xã hội công bằng, mang lại công bằng cho tất cả mọi người.

 

 

Thực thi công lý | Chicago hoạt động dựa trên 3 dự án chủ lực:

Lãnh đạo
Chúng tôi phát triển các nhà lãnh đạo cơ sở thông qua các chương trình xây dựng nền tảng cho phép các thành viên trong tổ chức tạo ra sự thay đổi bằng cách lãnh đạo các cuộc vận động. Thông qua KINETIC (dành cho người học tiếng Anh trung học), I speak power (dành cho người học tiếng Anh người lớn) và A Just Chi (cho các thành viên trong cộng đồng lớn), các nhà lãnh đạo cơ sở chọn những chiến dịch của chúng tôi và hướng dẫn cộng đồng theo con đường hướng đến công bằng sắc tộc.

Quần chúng
Tham gia vào vận động quần chúng là phần trọng tâm trong sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi kết nối cộng đồng thông qua các nhà lãnh đạo liên minh, trong đó bao gồm các hoạt động với tổ chức Just Democracy Illinois, chiến dịch chào đón Illinois, liên minh Illinois về quyền nhập cư và tị nạn và liên minh trao quyền bầu cử Châu Á (PAVE)

Liên kết công dân
Chúng tôi sắp xếp các cộng đồng để công dân có cơ hội tương tác quanh năm cùng phát triển sức mạnh của chúng ta. Chúng ta bỏ phiếu bầu cử, huấn luyện cộng đồng giải quyết các vấn đề, và huy động các thành viên trong cộng đồng để chiến thắng các cuộc vận động và chiến dịch.

Thực thi công lý | Chicago không cung cấp dịch vụ trực tiếp. Nếu bạn đang tìm kiếm hỗ trợ các vấn đề về pháp lý, di trú, việc làm, nhà ở, tiêu dùng hoặc các vấn đề khác, vui lòng liên hệ: Hội người Việt Illinois, 773 728 3700.

History

1992

Asian American Institute is founded.

2005

Asian American Institute joins the National Asian Pacific American Legal Consortium as its Chicago affiliate.

Asian American Institute is a founding member of the Pan-Asian Voter Empowerment (PAVE) Coalition

Asian American Institute re-brands as Asian Americans Advancing Justice | Chicago, an affiliate of Asian Americans Advancing Justice Other affiliates created in D.C, Los Angeles, San Francisco, and Atlanta.

Hosted community forum on police brutality in Chicago that included a list of demands for the City of Chicago and Chicago Police Department.

2011

Welcoming City Ordinance amendment to protect immigrant communities passed by Chicago City Council after advocacy campaign led by Advancing Justice | Chicago and a coalition of grassroots immigrant rights organizations.

Advancing Justice | Chicago is a lead organization in achieving two landmark policy wins in Illinois: passing Automatic Voter Registration and the Illinois TRUST Act into law.

2013

Advancing Justice | Chicago hosts first ever Grassroots Leadership Assembly with representatives from KINETIC, I Speak Power, and A Just Chi

2014

KINETIC youth leaders successfully advocate for change in CPS policy to better support ELL students on their path to graduation

From Our Leaders

“Knowing I was an immigrant, I knew I wanted to help others so that they wouldn't go through the same things I went through – because if you look at it, there aren't a lot of groups who advocate for students like us.”

— Georgette, KINETIC participant